2018. március 18., vasárnap
ip alapú, intelligens
tűz- és riasztásátjelzés

IntelliAlarm

Tűzátjelzés és távfelügyelet
ahogy Önnek megfelel

Az IntelliAlarm Fire IP szolgáltatásunkkal olyan személyre szabott tűzjelző távfelügyeleti szolgáltatást kaphat, mely a vonatkozó műszaki szabványok teljesítése mellett rejtett költségektől mentes, kedvező árú és közvetlen tűzoltósági kapcsolattal is rendelkezik.

Bővebben
GPS alapú nyomkövetés
személyvédelem és egészségügy

GPS személyfelügyeleti rendszerünket annak érdekében dolgoztuk ki, hogy egy-egy személy pozíció adatai mellett megoldható legyen a két irányú kommunikáció, távoli asszisztencia, vagy egészségügyi vészhelyezetek kapcsán az azonnali - és akár automatikus - segélykérés is.

Védelem Egészségügy
Azonnali információk
az ipari adatokról

Ipari átjelzés szolgáltatásunkat olyan üzemek, erőművek, víz- és közút területén működő vállalatok számára hoztuk létre, ahol speciális adatok valós idejű átvitelére, határérték figyelésére és akár földrajzi területek szerinti azonnali riasztásra van szükség.

Bővebben
Adatvédelem

A IntelliAlarm Tűz és Riasztás Átjelző Zrt., mint a honlap üzemeltetője (a továbbiakban Adat átvevő) az Ön adatait elsősorban a látogatottság mérése, illetve az alapvetően szükséges műszaki szolgáltatás érdekében tárolja. Az Adat átvevő a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag szolgáltatásai teljesítéséhez és fejlesztéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására.

Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél az Adat átvevő alvállalkozójaként működik, illetve a törvényben előírt, kötelező adattovábbításokat. Adatainak kezelésekor a jogszabályoknak megfelelően járunk el.

A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. Jelen adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor figyelembevettük a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényt és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit.

A személyes adatok gépi feldolgozása során az adatokat csak tisztességesen és törvényesen dolgozzuk fel, az adatokat csak a fenti és törvényes célra tároljuk, ettől eltérő módon nem használjuk fel. Az adatok tárolásuk céljával arányban állnak, és megfelelnek a célnak, azon nem terjeszkednek túl. Az adatok tárolási módja olyan, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

Az Adat átvevő megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmaz az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.